Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc...

Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã ...

0
Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?
Cách mạng tháng Tám thành công (1945).Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
B
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).

Gửi 9 ngày trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).

Gửi 3 tháng trước

Thêm bình luận
0
trung quoc
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).

Gửi 4 ngày trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP