Trong những năm 1953 - 1954 để can...

Trong những năm 1953 - 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dư...

9
Trong những năm 1953 - 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã
ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve.công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên.tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP