Hội nghị Pốtxđam 1945 thông qua quyết định...

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

33
Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?
Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á.Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.Liên quân Mỹ - Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít Đức.Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

Gửi 10 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP