Năm 1953 thực dân Pháp đề ra kế...

Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

11
Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích
khóa chặt biên giới Việt - Trung. cô lập căn cứ địa Việt Bắc.kết thúc chiến tranh trong danh dự. quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương.

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
4
Đáp án đúng của câu này là:
kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
C - kết thúc chiến tranh trong danh dự 

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Kết thúc chiến tranh trong danh dự

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-2
Khoa chặt biên giới việt trung

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP