Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng...

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những khó khăn gì?

0
Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có những khó khăn gì?
Nạn đói, nạn dốt, nội phản. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phản. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phản.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP