Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn...

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uA = uB = 3cos50t (u đo b...

0
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động uA = uB = 3cos50t (u đo bằng mm, t đo bằng giây), tốc độ truyền sóng là 75 cm/s. Gọi I là trung điểm của AB, xét hai phần tử chất lỏng M và N có vị trí cân bằng nằm trên đoạn AB, ở cùng một phía so với I và cách I lần lượt các khoảng 0,25 cm và 1 cm. Tại thời điểm t vận tốc dao động của phần tử M là 24$\sqrt{2}$ cm/s thì vận tốc dao động phần tử N có giá trị là
8$\sqrt{6}$cm/s.- 8$\sqrt{6}$cm/s.- 24$\sqrt{3}$cm/s.24$\sqrt{3}$cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
- 8$\sqrt{6}$cm/s.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP