Trong chân không ánh sáng nhìn thấy có...

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ...

0
Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38$\mu m$ đến 0,76$\mu m.$ Cho biết hằng số Plăng h = $6,{{625.10}^{-34}}J.s,$ tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và $1eV=1,{{6.10}^{-19}}J.$ Các phôtôn của ánh sáng này có năng lượng nằm trong khoảng
từ 2,62 eV đến 3,27 eV.từ 1,63 eV đến 3,11 eV.từ 1,63 eV đến 3,27 eV.từ 2,62 eV đến 3,11 eV.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
từ 1,63 eV đến 3,27 eV.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP