Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh...

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai ...

0
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 1mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - $\Delta $D). và (D + $\Delta $D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3$\Delta $D) thì khoảng vân trên màn là
2 mm3 mm3,5 mm2,5 mm

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2 mm

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP