Trên đĩa cân ở vị trí cân bằng...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung dịch là 0,5 lit. Sau đó, người ta dùng khí cacbonic CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt them vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở nên thăng bằng? Biết rằng CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy khi thay không khí bằng CO2 thì khối lượng khí trong cốc tăng lên:

0,968 - 0,645 = 0,323(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP