Trong chương trình khai thác thuộc địa lần...

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ II, thực dân Pháp đã đ...

0
Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ II, thực dân Pháp đã đánh thuế nặng hài hóa nước ngoài vì muốn
tạo sự cạnh tranh hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương. cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài. tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển.độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP