Trong dao động tắt dần đại lượng nào...

Trong dao động tắt dần, đại lượng nào sau đây có giá trị giảm dần the...

0
Trong dao động tắt dần, đại lượng nào sau đây có giá trị giảm dần theo thời gian
Li độChu kỳBiên độTốc độ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian → Đáp án C
Biên độ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP