Trong mạch dao động điện từ nếu điện...

Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0...

0
Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là
\[T=2\pi \sqrt{{{Q}_{0}}{{I}_{0}}}\]\[T=2\pi \frac{{{I}_{0}}}{{{Q}_{0}}}\]\[T=2\pi {{Q}_{0}}{{I}_{0}}\]\[T=2\pi \frac{{{Q}_{0}}}{{{I}_{0}}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Hướng dẫn giải xem tại blog Vật lý hoặc click link sau hướng dẫn giải chi tiết thi thử môn Lý THPT chuyên Quốc Học – TT Huế lần 1 – 2018
\[T=2\pi \frac{{{Q}_{0}}}{{{I}_{0}}}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP