Trong những năm 1919 – 1925 sự kiện...

Trong những năm 1919 – 1925, sự kiện nào sau đây theo khuynh hướng vô...

-1
Trong những năm 1919 – 1925, sự kiện nào sau đây theo khuynh hướng vô sản?
Vận động “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”. Thành lập Đảng thanh niên. Cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba son. Phong trào đòi thả Phan Bội Châu, để tang Phan Châu Trinh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk trang 80, suy luận Cách giải:

đáp án A: Vận động “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”.là phong trào của tư sản Việt Nam.

đáp án B: Thành lập Đảng thanh niên là phong trào của tầng lớp tiểu tư sản.

đáp án C: Cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba son là phong trào theo khuynh hướng vô sản, đánh dấu phong trào đấu tranh của công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giâc.

đáp án D: Phong trào đòi thả Phan Bội Châu, để tang Phan Châu Trinh là phong trào đấu tranh chung của các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu là tiểu tư sản.

Cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba son.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP