Trụ sở của Liên Hợp quốc đặt tại...

Trụ sở của Liên Hợp quốc đặt tại thành phố?

0
Trụ sở của Liên Hợp quốc đặt tại thành phố?
Oasinhtơn.Xan Phranxixcô.Lốt Angiơlét.Niu Oóc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Niu Oóc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP