Ý nào dưới đây là nguyên nhân chính...

Ý nào dưới đây là nguyên nhân chính dẫn đến bất ổn của Tàu khựa( Chin...

0
Ý nào dưới đây là nguyên nhân chính dẫn đến bất ổn của Tàu khựa( China)giai đoạn 1959-1978?
Chính sách đối ngoại thù địch với Liên xô, Việt Nam.Sai lầm trong việc thực hiện đường lối" 3 ngọn cờ hồng".Nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết , diễn ra nhiều cuộc tranh giành quyền lực.Chính sách" cấm vận'của mĩ và cuộc " Đại cách mạng văn hóa vô sản"

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sai lầm trong việc thực hiện đường lối" 3 ngọn cờ hồng".

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP