Chính sách kinh tế nào không phải của...

Chính sách kinh tế nào không phải của chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh?

0
Chính sách kinh tế nào không phải của chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh?
Chia ruộng đất cho nông dân cày.Bãi bỏ thuế thân.Xóa nợ cho người nghèo.Cải cách ruộng đất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cải cách ruộng đất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP