Sự kiện được coi là khởi đầu của...

Sự kiện được coi là khởi đầu của Chiến tranh lạnh là?

0
Sự kiện được coi là khởi đầu của Chiến tranh lạnh là?
sự ra đời của hai khối quân sự: NATO và Vacsava.Sự xuất hiện hai nước: Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức.Sự ra đời của Học thuyết Truman.Sự ra đời của Kế hoạch Mác san.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự ra đời của Học thuyết Truman.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP