Nội dung nào sau đây không nằm trong...

Nội dung nào sau đây không nằm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đ...

0
Nội dung nào sau đây không nằm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?
Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP