Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất sự...

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác độ...

0
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam?
Cách mạng tháng Mười Nga thành công.Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập.Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dâng cao ở châu Mĩ, châu Phi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP