Sự kiện nào dưới đây là tác động...

Sự kiện nào dưới đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa?

0
Sự kiện nào dưới đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa?
Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.Góp phần làm chuyển biến cơ cấu kinh tế.Làmtrầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Làmtrầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP