Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức...

Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ...

0
Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước?
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Việt Nam cách mạng đồng chí hội.Tân Việt cách mạng Đảng.Tâm tâm xã.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP