Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng...

Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa hoc – kĩ thuật hiện đại là gì?

0
Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa hoc – kĩ thuật hiện đại là gì?
Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.Đưa loài người sang nền văn minh trí tuệ.Sự giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP