Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa...

Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong lịch sử nhằm

0
Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong lịch sử nhằm
giải quyết vẫn đề bùng nổ dân số.giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP