Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản...

Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thất bại ở Việt Nam vì

0
Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thất bại ở Việt Nam vì
chủ trương đấu tranh bạo lực và ám sát cá nhân không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.giai cấp tư sản Việt Nam non yếu, không đủ khả năng lãnh đạo.không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP