Hạn chế lớn nhất của cách mạng khoa...

Hạn chế lớn nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

1
Hạn chế lớn nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là
tạo ra vũ khí hiện đại, đặt nhân loại trước nguy cơ chiến tranh mới.nguy cơ chiến tranh hạt nhân.chế tạo vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá hủy diệt cực lớn, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.vấn nạn khủng bố đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
chế tạo vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá hủy diệt cực lớn, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP