Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào...

Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào trong các ngành nông nghiệp?

0
Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào trong các ngành nông nghiệp?
Giao quyền sử dụng đất cho nông dân. Tiến hành cuộc “Cách mạng Xanh”, “Cách mạng Trắng”. Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi. Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Trung Quốc không Tiến hành cuộc Cách mạng Xanh”, “Cách mạng Trắng” trong các ngành nông nghiệp. Các biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc bao gồm giao quyền sử dụng đất cho nông dân, cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi, phòng chống khô hạn và lũ lụt, đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới, miễn thuế nông nghiệp
> Chọn đáp án B
Tiến hành cuộc “Cách mạng Xanh”, “Cách mạng Trắng”.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP