Từ ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc...

Từ ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914),...

0
Từ ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), sự kiện nào được coi là điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới đầu thế kỉ XX?
làm nảy sinh lực lượng xã hội mới. mâu thuẫn xã hội gay gắt. sự chuyển biến về kinh tế, xã hội. giai cấp công nhận ra đời.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
làm nảy sinh lực lượng xã hội mới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP