Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954 quân...

Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954, quân đội Việt Nam và quân đội Lào đã p...

0
Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954, quân đội Việt Nam và quân đội Lào đã phân tán lực lượng quân Pháp ra những vùng nào?
Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Playcu, Luongphabang. Điện Biên Phủ, Sê nô, Playcu, Sầm Nưa. Điện Biên Phủ, Sê nô, Playcu, Luongphabang. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sê nô, Luongphabang.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Điện Biên Phủ, Sê nô, Playcu, Luongphabang.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP