Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7...

Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ...

1
Từ tháng 4 - 1953 đến tháng 7 - 1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện
chia lại công điền và công thổ ở vùng Pháp tạm chiếm.giảm tô và hoãn nợ trong các vùng có chiến sự.giảm tức và xóa nợ ở những vùng gặp thiên tai.cải cách ruộng đất ở một số nơi trong vùng tự do.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cải cách ruộng đất ở một số nơi trong vùng tự do.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP