Tuân thủ pháp luật là...

Tuân thủ pháp luật là

0
Tuân thủ pháp luật là
chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.làm những gì mà pháp luật cho phép làm.không làm những điều mà pháp luật cấm.căn cứ vào pháp luật để làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của công dân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
không làm những điều mà pháp luật cấm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP