Ứng với công thức phân tử C4H11N có...

Ứng với công thức phân tử C4H11N, có x đồng phân amin bậc nhất, y đồn...

0
Ứng với công thức phân tử C4H11N, có x đồng phân amin bậc nhất, y đồng phân amin bậc hai và z đồng phân amin bậc ba. Giá trị của x, y và z lần lượt là
4, 3 và 1.4, 2 và 1.3, 3 và 0.3, 2 và 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Amin bậc I: N-C-C-C-C; C-C(N)-C-C; N-C-C(C)-C; C-C(C)(N)-C x = 4. Amin bậc 2: C-N-C-C-C; C-N-C(C)-C; C-C-N-C-C y = 3

Amin bậc 3: C-N(C)-C-C z = 1 chọn A
4, 3 và 1.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP