Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bổ...

Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bổ Quân lệnh sổ 1, chinh thức phát lệ...

0
Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bổ Quân lệnh sổ 1, chinh thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước trong hoàn cảnh nào?
Quân đồng minh kéo vào nước ta.Nhật sắp đầu hàng quần Đồng minh. Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: sgk 12 trang 115, suy luận.

Cách giải: Khi nghe tin Nhật sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Đến 23h cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1” chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Chọn đáp án: B

Nhật sắp đầu hàng quần Đồng minh.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP