Về luân lí xã hội ở nước ta...

Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh - Soạn bài Về luân lý x...

0
Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh - Soạn bài Về luân lý xã hội ở nước ta- Soạn văn lớp 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

1. Cấu trúc đoạn trích gồm ba phần. Hãy nêu ý chính của từng phần và xác lập mối liên hệ giữa chúng. Chủ đề tư tưởng của đoạn trích là gì?

  • Phần 1 : Người nước ta còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội.
  • Phần 2 có 3 đoạn:

+ Hai đoạn đầu: So sánh bên Âu châu, bên Pháp với bên mình về ý thức nghĩa vụ giữa người với người.

+ Các đoạn sau: Nguyên nhân của tình trạng dân không biết đoàn thể, không trọng công ích nằm sự phản động thối nát của lũ quan trường.

  • Phần 3: Cần phải truyền bá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để gây dựng đoàn thể nhằm hướng tới mục đích giành độc lập, tự do.

2. Trong phần 1 của đoạn trích, tác giả đã chọn cách vào đề như thế nào để tránh sự hiểu lầm của người nghe về khái niệm luân lí xã hội.

Trong phần 1 của đoạn trích, tác giả đã chọn cách vào đề hay đặt vấn đề thẳng thắn gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe.

Đầu tiên tác giả dùng cách nói phủ định: “Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều". Nhằm mục đích đánh tan mọi sự hiểu lầm có thể có người nghe về sự hiểu biết của chính họ trên vấn đề luân lí xã hội, tác giả đã chẳng ngần ngại với cách nói ây. Tiếp đó để tránh khả năng hiểu đơn giản hay xuyên tạc vấn đề của một sô" người, tác giả đã bồi tiếp một câu để bài nói của mình khỏi đề cập những chuyện vô bể: “Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được cho nên không cần cắt nghĩa làm gì”. Điều này không chỉ cho thấy sự sống động trong tư duy và sự nhạy cảm trong quan hệ giao tiếp của tác giả mà còn bộc lộ uy lực lời nói của tác giả.

3. Trong phần 2, ở hai đoạn đầu, tác giả đã so sánh "bên Âu châu", "bên Pháp" với "bên ta" về điều gì?

Trong phần 2, ở hai đoạn đầu, tác giả đã so sánh bên Âu châu, bên Pháp với bên mình về một vấn đề trung tâm là ý thức nghĩa vụ giữa người với người. Người nghe, người đọc tất nhiên vẫn thể nhận ra được cái nhìn của tác giả về sự thua kém của “bên mình” về các vấn đề cồn lại là sự công bằng và sự hiểu biết

4. Ở các đoạn sau của phần 2, tác giả chỉ ra nguyên nhân của tình trạng "dân không biết đoàn thể, không trọng công ích" là gì? Tác giả đã đả kích chế độ vua quan chuyên chế ra sao?

Ở các đoạn sau của phần 2 tác giả chỉ ra nguyên nhân của tình trạng dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là nằm ở sự phản động, thối nát của lũ quan trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP