Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ...

Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi đượ...

0
Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?
Chế độ phân biệt chủng tộc do thực dân xây dựng và nuôi dưỡng. Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. hủ nghĩa phân biệt chủng tộc là con đẻ của chủ nghĩa thực dân. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có quan hệ mật thiết với chủ nghĩa thực dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP