Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn...

Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đô...

0
Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên?
Vì đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì đã quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng riêng.Vì đã đề ra được đường lối kháng chiến của cả ba nước Đông Dương Vì đã đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng và tổ chức của Đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Vì đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP