Việt Nam chính thức chuyển sang thời kì...

Việt Nam chính thức chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa tr...

0
Việt Nam chính thức chuyển sang thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước sau khi
kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất (1976).Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986).Đất nước được độc lập và thống nhất (1976).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đất nước được độc lập và thống nhất (1976).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP