Với việc ký Hiệp ước Hác măng với...

Với việc ký Hiệp ước Hác măng với thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễ...

0
Với việc ký Hiệp ước Hác măng với thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chính thức biến Việt Nam từ một quốc gia phong kiến độc lập thành
quốc gia nửa thuộc địa, nửa phong kiến. quốc gia thuộc địa, nửa phong kiến. quốc gia phong kiến thuộc địa. quốc gia phong kiến phụ thuộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quốc gia thuộc địa, nửa phong kiến.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP