_______ we stay inside the house ...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the cor...

3
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.
_______, we stay inside the house.
The storm day it wasIt is a stormy dayIt was a stormy dayIt being a stormy day

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
It is a stormy day

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP