What is the meaning of “waterproof” in the...

What is the meaning of “waterproof” in the second paragraph?

0
What is the meaning of “waterproof” in the second paragraph?
not allowing water to go throughcovered with waterfull of watercleaned by water

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 45: Đáp án A

waterproof (adj): không thấm nước
= not allowing water to go through: không cho nước đi qua.
Các đáp án còn lại:
B. bao phủ bởi nước.
C. chứa đầy nước.
D. được làm sạch bằng nước.

not allowing water to go through

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP