According to the passage the way to stop...

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your ...

0
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

As a result of pollution, Lake Erie, on the borders of the USA and Canada, is now without any living things. Pollutions in water are not simply a matter of “poisons” killing large numbers of fish overnight. Very often the effects of pollution are not noticed for many months or years because the first organisms to be affected are either plants or plankton. But these organisms are the food of fish and birds and other creatures. When this food disappears, the fish and birds die in this way a whole food chain can be wiped out, and it is not until dead fish and water birds are seen at the river’s edge or on the sea shore that people realize what is happening. Where do the substances which pollute the water come from? There are two main sources – sewage and industrial waste. As more detergent is used in the home, so more of it is finally put into our rivers, lakes and seas.

Detergents harm water birds dissolving the natural substance which keep their feather waterproof. Sewage itself, if it is not properly treated, makes the water dirty and prevents all forms of life in rivers and the sea from receiving the oxygen they need. Industrial waste is even more harmful since there are many high poisonous things in it, such as copper and lead. So, if we want to stop this pollution, the answer is simple, sewage and industrial waste must be made clean before flowing into the water. It may already be too late to save some rivers and lakes, but others can still be saved if the correct action is taken at once.

According to the passage, the way to stop water pollution is ______.
to make the waste material harmless.to realize the serious situation clearly.to make special room in the sea for our rubbish.to put oxygen into the river.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dịch bài
Do hậu quả của ô nhiễm mà hồ Erie, nằm ở biên giới giữa Mĩ và Canada, nay đã không còn bất kì 1 sinh vậy sống nào có thể tồn tại ở đó. Ô nhiễm nguồn nước nay không chỉ đơn thuần được hiểu là chất độc giết chết hàng vạn con cá chỉ sau 1 đêm. Những tác động thường xuyên của ô nhiễm nước hầu như không được chú ý tới trong vài tháng, thậm chí là vài năm bởi những sinh vật đầu tiên bị ảnh hưởng chỉ là các loài thực vật hoặc sinh vật phù du. Nhưng đối với những sinh vật làm thức ăn cho cá, chim hoặc và các loài sinh vật khác. Khi chúng biến mất thì cá, chim cũng chết theo theo cách mà 1 chuỗi thức ăn bị xóa sổ, và cho đến khi xác chết chim, cá được nhìn thấy trên các mặt hồ hoặc bờ biển thì con người mới nhận thức được rằng điều gì đang xảy ra. Vậy thì chất gây ô nhiễm nguồn nước tới từ đâu? Có 2 nguồn chính đó là nước thải và chất thải công nghiệp. Khi có càng nhiều chất tẩy rửa được sử dụng trong các hộ gia đình thì cuối cùng nó vẫn được đổ ra các sông, hồ và biển cả.

Chất tẩy rửa làm hại loài chim biển khi chúng hòa tan các chất tự nhiên để giữ cho phần lông không bị thấm nước. Bản thân nước thải, nếu chúng không được xử lí đúng cách thì sẽ làm nước bị nhiễm bẩn và ngăn mọi dạng sống dưới sông, biển không nhận được đủ lượng ô-xi cần thiết. Chất thải công nghiệp thậm chí còn gây hại hơn bởi có hàm lượng độc tố cao như đồng và chì. Vậy nên, nếu chúng ta muốn dừng việc ô nhiễm này lại, câu trả lời rất đơn giản, nước thải và chất thải công nghiệp phải được làm sạch trước khi đổ ra các ao, hồ. Có thể giờ là đã muộn để cứu vãn một vài ao, hồ nhưng những ao, hồ khác thì vẫn có thể cứu được nếu chúng ta hành động đúng lúc và kịp thời

Câu 41: Đáp án A

Theo như đoạn văn, cách để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước là ______.
A. làm cho các chất thải trở nên vô hại.
B. nhận thức rõ ràng tầm nghiêm trọng.
C. dành 1 chỗ đặc biệt trên biển cho rác thải.
D. sục khí ô-xi vào các dòng sông.
Dẫn chứng ở câu thức 2 từ dưới lên: “if we want to stop this pollution, the answer is simple, sewage and industrial waste must be made clean before flowing into the water” – ( Nếu chúng ta muốn dừng việc ô nhiễm này lại, câu trả lời rất đơn giản, nước thải và chất thải công nghiệp phải được làm sạch trước khi chảy vào nguồn nước).

to make the waste material harmless.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP