1 ...

Read the following passage and mark A, B, C, or D to indicate the cor...

0
Read the following passage and mark A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the blanks.

Global warming is the current increase in temperature of the Earth’s surface (both land and water) as well as its atmosphere. Average temperature around the world have risen by 0.75°C (1.4°F) (1) ______ the last 100 years. About two thirds of this increase has occured since 1975 in the past, when the Earth experienced increases in temperature it was the result of natural causes, but today it is being caused by accumulation of greenhouse gases in the atmosphere produced by human (2) ______.

The natural greenhouse effect maintains the Earth’s temperature at a safe level making it (3) ______ for humans and many other life forms to exist. However, since The Industrial Revolution what benefits human has significantly enhanced the greenhouse effect (4) ______ the Earth’s average temperature to rise by almost 1°C. This is creating the global warming (5) ______we see today

(1)
ofoverwithby

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dịch bài
Hiện tượng nóng lên toàn cầu gần đây đang làm gia tăng nền nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất (cả mặt đất và mặt nước) cũng như là trong không khí. Nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đã tăng 0.75°C (vào khoảng 1.4°F) trong vòng 100 năm qua. Khoảng 2/3 sự gia tăng này đã xảy ra từ năm 1975 khi mà Trái Đất phải trải qua sự tăng nhiệt độ do các nguyên nhân tự nhiên, nhưng ngày nay, điều đó xảy ra bởi sự tích tụ khí gas trên bầu khí quyển do các hoạt động của con người gây nên.

Hiệu ứng nhà kính tự nhiên giúp duy trì nhiệt độ Trái Đất ở mức an toàn cho sự tồn tại của con người và các dạng sinh vật sống khác. Mặc dù vậy, kể từ Cuộc cách mạng công nghiệp, dù rằng có lợi cho đời sống con người. nhưng đồng thời đã làm gia tăng tác động của Hiệu ứng nhà kính tới nhiệt độ trung bình của Trái Đất, làm tăng khoảng 1°C. Điều đó gây lên Hiện tượng nóng lên toàn cầu mà chúng ta thấy ngày nay

Câu 36: Đáp án B

Giải nghĩa: over the last 100 years: Trong vòng 100 năm qua.
Dịch: Nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đã tăng 0.75°C (vào khoảng 1.4°F) trong vòng 100 năm qua.

over

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP