Which idea is presented in the final paragraph?...

Which idea is presented in the final paragraph?

0
Which idea is presented in the final paragraph?
Linguists have proven that English was created by children.English was probably once a creole.The English past tense system is inaccurate.Children say English past tenses differently from adults.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
English was probably once a creole.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP