Which of the following is TRUE about Cassini...

Which of the following is TRUE about Cassini spacecraft?

0
Which of the following is TRUE about Cassini spacecraft?
Some of the videos from Cassini show life forms.Many countries had to work together to build Cassini because it was so expensive.assini has sent information about Saturn back to Earth since 1997.Cassini sends data everyday.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cassini sends data everyday.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP