While we talk __________on the phone the children...

Ngữ Pháp và Từ Vựng While we (talk) __________on the phone the childr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting and
(break) __________a window

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

were talking – started - broke

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP