Why did the author write the passage?...

Why did the author write the passage?

0
Why did the author write the passage?
to outline the career of a famous Americanbecause of his fame as America’s favorite short story writerbecause it is a tragic story of a gifted writerto outline the influences on O. Henry’s writing

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
to outline the career of a famous American

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP