"Why don't we go out for a walk?"...

Viết Lại Câu "Why don't we go out for a walk?" My father suggested __...

0
Viết Lại Câu

"Why don't we go out for a walk?"
My father suggested _______________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

My father suggested we should go out for a while./ going out for a while.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP