Will you two stop ______ and let me...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Will you two stop ______ and let me get some sle...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng
  1. Will you two stop ______ and let me get some sleep! They're always bickering about whose turn it is to do the washing up.

A. bickering B. rowing C. disputing D. disagreeing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
  • to bicker (about sth) :to argue like children, about small things: cãi nhau về những chuyện vặt
  • Chọn A đúng nha b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP