Xác định câu đúng...

Xác định câu đúng

0
Xác định câu đúng
Hai chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.Hai chất hữu cơ có KLPT hơn kém nhau 14 đvC là đồng đẳng của nhau.Hai chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất tương tự nhau là đồng phân của nhau.Hai chất hữu cơ khác nhau có cùng công thức phân tử là đồng phân của nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hai chất hữu cơ khác nhau có cùng công thức phân tử là đồng phân của nhau.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP