Ý nào dưới đây không phải là nguyên...

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chung góp phần vào thắng lợi...

0
Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chung góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975?
Truyền thống đoàn kết dân tộc thông qua các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất. Miền Bắc không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, quyết tâm chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Miền Bắc không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP