Trong các nội dung sau đây nội dung...

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong hiệp định Gi...

0
Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vơ?
Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người đã ký kết và những người kế tục nhiệm vụ của họ. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956. Hai bên ngừng bắn ỏ Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình. Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 154, suy luận Cách giải:

Nội dung của Hiệp định Giơnevơ bao gồm:

Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia; không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước.

Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

Thực hiện di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng:

+ Ở Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 (dọc theo sông Bến Hải - Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời cùng với một khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến. + Ở Lào, tập kết ở Sầm Nưa và Phong Xa- lì.

+ Ở Cam-pu-chia, lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ, không có vùng tập kết.

Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương, không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông Dương không đ�62�4ham gia liên minh quân sự và không để cho nước khác dùng lãnh thổ vào việc gây chiến tranh hoặc xâm lược. - Việt Nam sẽ tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước vào tháng 07/1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế do Ấn Độ làm Chủ tịch.

-Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người ký Hiệp định và những người kế tục họ.

Đáp án C là nội dung của Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946).
Hai bên ngừng bắn ỏ Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP